Termeni și condiții

Termeni și condiții


Dispoziții generale

Prezentul document, prin conținutul său, pune la dispoziția terților utilizatori Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.e-lenjeriidepat.com


Utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document, cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.


Administratorul site-ului www.e-lenjeriidepat.com își rezerva dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.


Valabilitatea promoțiilor
De asemenea, promoțiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp în care promoția este valida și numai în limita stocului disponibil.
www.e-lenjeriidepat.com nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoție și o poate întrerupe sau anula în orice moment fără nicio notificare prealabilă. 

Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală
Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere, și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate, constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia.

Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterală a contractului
Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat specificațiile produsului și comptabilitatea acestuia prin vizitarea paginii producătorului înainte de a-l cumpăra. Raporturile comerciale dintre cumpărător și www.e-lenjeriidepat.com sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului 130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Administratorul www.e-lenjeriidepat.com face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă uneori acestea pot conține inadvertențe (specificațiile sau prețul produselor modificate de către producător fără preaviz sau viciate de erori de operare). 

Atenție!
Fotografiile au caracter informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetele standard. Acestea pot fi diferite câteodată față de produsul pe care-l comercializăm astfel: culorile pot diferi ca nuanță, din cauza calității imaginii și setărilor monitorului; așezarea imprimeului în funcție de încadrarea la croire în procesul de producție. 

La toate modelele 3D, imprimeurile se repetă, așadar, dacă în poză apare un singur imprimeu mare, acesta se repeta de minim 3x pe cearceaful de pilota și pe cel de pat.

Frauda
În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului, poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezenta declarație, vă asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website. În consecință, vă sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. 

În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului. www.e-lenjeriidepat.com nu este responsabil pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.

Drept aplicabil
Prin folosirea site-ului www.e-lenjeriidepat.com, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și administratorii www.lenjeriipremium.com sau asociații/ partenerii/ afiliații acestuia. 
În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile romane în vigoare.

Disponibilitatea serviciului
Administratorul www.e-lenjeriidepat.com își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului www.e-lenjeriidepat.com în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website, fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.


COLECTAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL
www.e-lenjeriidepat.com poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră, furnizate voluntar.

Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a va trimite confirmarea comenzilor sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.

www.e-lenjeriidepat.com poate folosi în cadrul site-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:
• Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.
• Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

www.e-lenjeriidepat.com nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.


Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.e-lenjeriidepat.com în următoarele scopuri:
• facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;
• livrării acestora.


SECURITATEA DATELOR COLECTATE
www.e-lenjeriidepat.com utilizează metode și tehnologii de securitate, împreuna cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Serverul pe care site-ul este găzduit este protejat de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.


LEGISLAȚIE: PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Politica de confidențialitate se supune legislației române, respectiv prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și prevederilor Legii nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în mediul online.
www.lenjeriipremium.com are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în continuare, datele cu caracter personal pe care persoanele vizate le furnizează. Ca o garanție a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor:
· dreptul la informare (art. 12);
· dreptul de acces la date (art. 13);
· dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14);
· dreptul de opoziție (art. 15);
· dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
· dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

DREPTUL LA INFORMARE (art. 12)
În cazul În care datele cu caracter personal sunt obținute în mod direct de la persoana vizată, www.e-lenjeriidepat.com are obligația de a furniza către acesta următoarele informații:
a. Identitatea operatorului și, dacă este cazul, identitatea reprezentantului acestuia;
b. Scopul în care operatorul se folosește de datele cu caracter personal;
c. Informații adiacente legate de destinatarii/ categoriile de destinatari ai datelor;
d. Informații a căror furnizare este impusă de prin dispoziție a autorității de supraveghere.

În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; scopul în care se face prelucrarea datelor; informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective: 
a. identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 
b. scopul în care se face prelucrarea datelor; 
c. informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d. orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

DREPTUL DE ACCES LA DATE (art.13)
Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la www.e-lenjeriidepat.com, printr-o cerere scrisă, confirmarea faptului că datele personale nu sunt și nu au fost prelucrare, precum și următoarele informații:
a. Informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele.
b. Comunicarea datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor.
c. Informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă.
d. Informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate.
e. Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanției pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile legale.

Operatorul www.e-lenjeriidepat.com este obligat să comunice informațiile solicitate, ăn termen de 15 zile de la data primirii cererii.

DREPTUL DE INTERVENȚIE ASUPRA DATELOR (art. 14)
Orice persoană vizată are dreptul de a obține, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmita în forma scrisă, datată și semnată:
a. Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.
b. Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001.
c. Notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul www.e-lenjeriidepat.com este obligat să comunice măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

DREPTUL DE OPOZIȚIE (art. 15)
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmita în forma scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulara, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. 
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. 
Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE (art. 17)
Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:
a. Retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b. Reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute mai sus.

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI (art. 18)
Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanție competente pentru repararea acestuia. În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent și ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintata mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu același conținut către operator. Dacă plângerea este găsita ca fiind întemeiată, autoritatea de supraveghere poate dispune suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ștergerea parțială sau integrală a prelucrării datelor și poate să sesizeze organele de urmărire penală sau să intenteze acțiune în justiție. Decizia trebuie motivată și se comunică parților interesate în termen de 30 de zile de la data plângerii.


Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătura cu acești Termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email: contact@e-lenjeriidepat.com.
Pentru o mai bună funcționare a site-ului, precum și în scopuri comerciale, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest site îți exprimi consimțământul să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.
Acceptă toate